Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2012

Par projektu

Projekta nosaukums „Biofotonikas pētījumu grupa”
Līguma Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/077
LU reģistrācijas Nr. ESS 2009/80
Projekta izpildes termiņš: 2009.gada 1.decembris – 2012.gada 31.maijs
Projekta kopējais finansējums: 1 331 450 LVL

Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Spīgulis

Projekta administratīvā vadītāja: Inga Šķendere-Drēģere

Projekta mērķis - veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot starpdisciplināru biofotonikas pētījumu grupu, kuras kodolu veido pētnieki no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Viļņas Universitātes, t.sk., 5 jauni zinātņu doktori, 3 doktora grāda pretendenti, 3 doktoranti, 4 maģistranti/rezidenti, 6 maģistri un 4 bakalaura programmu studenti. Vairums no projekta izpildītājiem ir vecumā līdz 35 g. No ārvalstīm piesaistīti 3 pieredzējuši zinātnieki.

Pētnieciskais mērķis - kompleksi izpētīt biofotonikas principu, metožu un ierīču izmantošanas iespējas ādas un sirds/asinsvadu patoloģiju atklāšanai, diagnosticēšanai un ilgstošai kontrolei (minitoringam). Šī mērķa sasniegšanai paredzēts izstrādāt oriģinālas programmatūras, metodikas un maketierīces, kā arī praktiski pārbaudīt to lietderību laboratorijās, klīnikās un slimnīcās.

Projektā plānoti divi pētījumu pamatvirzieni:

 • ādas strukturālo izmaiņu un patoloģiju noteikšana un neinvazīva diagnostika, t.sk. ādas fotopigmentācijas, skābekļa apgādes un rekapilarizācijas procesu kvantitatīvs raksturojums;
 • sirdsdarbības parametru attālināts (bezvadu un bezkontakta) monitorings reālā laikā un asinsrites patoloģiju neinvazīva diagnostika.

Sagaidāmie rezultāti – jaunas optiskās diagnostikas un monitoringa metodikas un  jaunu biofotonikas ierīču maketi veselības parametru noteikšanai un kontrolei, t.sk.

 • zaļā lāzerstarojuma ierosinātas ādas autofluorescences dzišanas laika mērierīce;
 • zemādas oksihemoglobīna sadalījuma kartēšanas ierīce;
 • hiperspektrālās mikroskopijas iekārta ādas mikrostruktūru pētījumiem;
 • dažāda dziļuma ādas asinsvadu pulsāciju detektēšanas ierīce;
 • ādas rekapilarizācijas laika mērierīce;
 • fotopletizmogrāfijas/pulsoksimetrijas uzpirkstenis ar bezvadu biosignālu pārraidi;
 • tekstilizstrādājumā iestrādāta bezvadu PPG sensoru tīkla matrica;
 • bezkontakta fotopletizmogrāfijas kardiovaskulārā monitoringa ierīce;
 • portatīva ierīce segmentālai artēriju oklūziju detektēšanai.

Informācija par laboratoriju: http://www.asi.lv/New/fog-page.htm

Projekta rekvizīti:

Biofotonikas pētījumu grupa
Nr.2009/0211/ADP/1.1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/077
Valsts Kase

TRELLV22 LV34TREL915010000000