Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.06.2012

 

Zinātniskā atskaite par 2012.marts - maijs.

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde ādas optiskai diagnostikai

 • Projektā sasniegtie A3 rezultāti prezentēti un apspriesti starptautiskās konferencēs (kopā 21 referāts): „Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012”, Riga, Latvia, 30-31March, 2012; „Developments in Optics and Comunications”, Riga, Latvia, 12–14 April, 2012; „European Conferences on Biomedical Optics”, Brussels, Belgium, 16-19 April, 2012; „OSA Biomedical Optics (BIOMED)”, Miami, Florida, 28April-2May, 2012.
 • Projektā izstrādātas maketierīces prezentētas starptautiskajā konferencē „Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012” Rīgā, Latvijā, 30.-31. martā, 2012, starptautiskajā izstādē „Innovation Village 2012”, Briselē, Beļģijā, 16.-18. aprīlī, 2012 un Baltijas izstādē „Medbaltica 2012”, Rīgā Latvijā, 17.-19. maijā, 2012.
 • Publicēti 3 raksti žurnālā Lithuanian Journal of Physics (žurnāls ar SCI indeksu) un  4 raksti konferenču krājumos SPIE Proceeding.
 • Izstrādātas 4 mērījumu metodikas.

Dokumentu saraksts

 1. I.Ferulova, A.Rieba, J.Lesins, A.Berzina, A.Lihachev, J.Spigulis. "Portable device for skin autofluorescence photobleaching measurements". Lith. J.Phys., v.52, No.1, pp. 55-58 (2012).
 2. D.Jakovels, J.Spigulis. “RGB imaging device for mapping and monitoring of hemoglobin distribution in skin.” Lith. J.Phys., v.52, No.1, pp. 50-54 (2012).
 3. L.Asare, E.Kviesis-Kipge, M.Ozols, J.Spigulis, R.Erts. "Multi-spectral optoelectronic device for skin microcirculation analysis". Lith. J. Phys., v.52, No.1, pp. 59-62 (2012).
 4. I.Ferulova, J.Lesins, A.Lihachev, D.Jakovels, J.Spigulis “Influence of low power CW laser irradiation on skin hemoglobin changes”. Proc. SPIE v.8427, 84273I (2012)
 5. I.Diebele, I.Kuzmina, A.Derjabo, J.Kapostinsh, A.Bekina, J.Spigulis “Analysis of skin basalioma and melanoma by multispectral imaging” Proc. SPIE v.8427, 842732 (2012).
 6. D.Jakovels, I.Kuzmina, A.Berzina, J.Spigulis “RGB imaging system for monitoring of skin vascular malformation's laser therapy” Proc. SPIE v.8427, 842737 (2012).
 7. L.Asare, M.Ozols, U.Rubins, O.Rubins, J.Spigulis. “Clinical measurements with multi-spectral photoplethysmography sensors”. Proc SPIE v.8427, 842734 (2012).
 8. J.Lesins, M.Rumaka, K.Rozniece, I.Ferulova, A.Lihachev, J.Spigulis. „Skin autofluorescence photobleaching synchronization with physiological state” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Poster)
 9. I.Ferulova, A. Rieba, J.Lesins, A.Berzina, A. Lihachev, J.Spigulis. „Device for skin diagnostics by autofluorescence photobleaching” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Poster)
 10. A.Lihachev, K.Rozniece, M.Rumaka, J.Lesins, J.Spigulis. “Clinical evaluation of skin pathologies by laser induced autofluorescence photobleaching methods.” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Oral)
 11. I.Kuzmina, D.Jakovels, L.Valeine, A.Berzina, J.Spigulis. „Multispectral imaging of skin vascular lesions: clinical results of therapy monitoring” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Oral)
 12. D.Jakovels, I.Kuzmina, A.Berzina, L.Valeine, J.Spigulis. „Evaluation of skin vascular malformations’ treatment by RGB imaging” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Oral)
 13. I.Diebele, I.Kuzmina, A.Lihachev, A.Derjabo, J.Kapostinsh, L.Valeine, J.Spigulis. „Melanoma differentiation from other pigmented and vascular skin lesions by multispectral imaging analysis” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Oral)
 14. 14.    A.Derjabo, J.Kapostinsh, I.Diebele, A.Lihachev, J.Spigulis. „A case report of skin melanoma diagnosis by multispectral imaging” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Poster)
 15. A.Silapetere, I.Saknite. „In vitro measurements of bilirubin” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Poster)
 16. I.Ferulova, J.Lesins, D.Jakovels, A.Lihachev, J.Spigulis. „Signs of haemoglobin in low power CW-laser induced human skin detected by diffuse reflectance spectroscopy and multispectral imaging” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Oral)
 17. E.Laksa, J.Zaharans. “Device for measurement of capillary blood refill time” Biophotonics in Dermatology and Cardiology 2012, Riga, Latvia, 30-31March, 2012. (Poster)
 18. J.Lesins, M.Rumaka, K.Rozniece, I.Ferulova, J.Spigulis. “Impact of physiological state on skin autofluorescebce photobleaching.” Developments in Optics and Communications (DOC – 2012), Riga, Latvia, 12–14 April, 2012. (Oral)
 19. I.Diebele, A.Derjabo, J.Kapostinsh, J.Spigulis. “Skin eumelanin and pheomelanin mapping using spectral imaging” Developments in Optics and Comunications 2012 (DOC – 2012), Riga, Latvia, 12–14 April, 2012. (Poster)
 20. A.Derjabo, I.Diebele, J.Kapostinsh, J.Spigulis. “Two cases report of multispectral imaging for skin cancer assessment” Developments in Optics and Comunications 2012 (DOC – 2012), Riga, Latvia, 12–14 April, 2012. (Poster)
 21. I.Ferulova, J.Lesins, D.Jakovels, A.Lihachev, J.Spigulis. „ Skin optical density changes after low power laser irradiation.” Developments in Optics and Comunications 2012 (DOC – 2012), Riga, Latvia, 12–14 April, 2012. (Poster)
 22. L.Asare, M.Ozols, U.Rubins, O.Rubenis, J.Spigulis „Multi-spectral photoplethysmography device forwaveform analysis of vascular lesions.” Developments in Optics and Comunications 2012 (DOC – 2012), Riga, Latvia, 12–14 April, 2012. (Poster)
 23. J.Lesins, M.Rumaka, K.Rozniece, I.Ferulova, J.Spigulis. “Physiological state influence to skin autofluorescence photobleaching.” European Conferences on Biomedical Optics 2012, Brussels, Belgium, 16-19 April, 2012. (Poster)
 24. I.Diebele, I.Kuzmina, A.Derjabo, J.Kapostinsh, A.Bekina, J.Spigulis. “Analysis of skin basalioma and melanoma by multispectral imaging” European Conferences on Biomedical Optics 2012, Brussels, Belgium, 16-19 April, 2012. (Poster)
 25. D.Jakovels, I.Kuzmina, A.Berzina, J.Spigulis. “RGB imaging system for monitoring of skin vascular malformation’s laser therapy” European Conferences on Biomedical Optics 2012, Brussels, Belgium, 16-19 April, 2012. (Poster)
 26. I.Ferulova, J.Lesins, A.Lihachev, D.Jakovels, J.Spigulis. „Influence of low power CW laser irradiation on skin hemoglobin changes.” European Conferences on Biomedical Optics 2012, Brussels, Belgium, 16-19 April, 2012. (Poster)
 27. L.Asare, M.Ozols, U.Rubins, O.Rubenis, J.Spigulis. “Clinical measurements with multi-spectral photoplethysmography sensors” European Conferences on Biomedical Optics 2012, Brussels, Belgium, 16-19 April, 2012. (Poster)
 28. D.Jakovels, I.Kuzmina, A.Berzina, J.Spigulis. „Evaluation of skin vascular malformations’ laser treatment by RGB and multi-spectral imaging”, OSA Biomedical Optics (BIOMED), Miami, Florida, April 28-May 2, 2012. (Poster)
 29. Zaļā lāzerstarojuma (532 nm) ierosinātas ādas autofluorescences dzišanas laika mērierīce un mērījumu metodika.
 30. Oksihemoglobīna kartēšanas ierīce un mērījumu metodika.
 31. Multi PPG mērierīce un mērījumu metodika.
 32. Rekapilarizācijas laika mērierīce un mērījumu metodika.

Zinātniskā atskaite par 2011.decembris - 2012.februāris

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde ādas optiskai diagnostikai

 • Projektā sasniegtie A3 rezultāti prezentēti un apspriesti projekta seminārā „Two-year Results of the Biophotonics Research Group” Viļņā, Lietuvā, 2.decembrī (2011) un  divos A3 semināros.
 • Publicēts 1 raksts žurnālā Biomedical Optics Express (žurnāls ar SCI indeksu).
 • Iesniegts 1 raksts  Latvijas Ārstu biedrības žurnālā.
 • Sagatavots 1 literatūras pārskats.
 • Šajā aktivitātē notiek izstrādāto ierīču aprobācija laboratorijā un klīnikās.

Dokumentu saraksts

 1. I.Diebele, I.Kuzmina, A.Lihachev, J.Kapostinsh, A.Derjabo, L.Valeine, J.Spigulis. “Clinical evaluation of melanomas and common nevi by spectral imaging.” Biomedical Optics Express 3(3), 467-472 (2012).
 2. K.Rozniece, I.Hartmane, M.Rumaka, J.Lesiņš. „Ādas autofluorescence”
 3. “Lāzerterapijas ietekme ādas asinsvadu veidojumu apstrādes gadījumā” Anna Bērziņa. Literatūras pārskats, www.biofotonika.lu.lv (jābūt tīklā)
 4. “Skin autofluorescence photo-bleaching and a model device for clinical studies” A.Lihachev. ESF project seminar “Two-year Results of the Biophotonics Research Group”, 02.12.2011, Vilnius, Lithuania.
 5.  “Multispectral microscopic studies of laser-excited autofluorescence of bio-objects” Ē.Sļedevskis. ESF project seminar “Two-year Results of the Biophotonics Research Group”, 02.12.2011, Vilnius, Lithuania.
 6.  “Multi-spectral imaging analysis of skin pathologies” I.Kuzmina, I.Diebele. ESF project seminar “Two-year Results of the Biophotonics Research Group”, 02.12.2011, Vilnius, Lithuania.
 7. “The device for skin haemoglobin mapping and its clinical tests” D.Jakovels. ESF project seminar “Two-year Results of the Biophotonics Research Group”, 02.12.2011, Vilnius, Lithuania.
 8. “Light induced skin autofluorescence decay measurements for diagnotic purposes.” R.Rudys, S.Bagdonas. ESF project seminar “Two-year Results of the Biophotonics Research Group”, 02.12.2011, Vilnius, Lithuania.
 9. “Optical biopsy: general principles and biomedical applications.” R.Rotomskis. ESF project seminar “Two-year Results of the Biophotonics Research Group”, 02.12.2011, Vilnius, Lithuania.
 10. „Oksihemoglobīna kartēšanas ierīce: klīniskās aprobācijas rezultāti” Dainis Jakovels, Ilona Kuzmina. A3 semināra prezentācija.
 11. „Eumelanīna un feomelanīna nozīme ādas patoloģijās” Lauma Valeine. A3 semināra prezentācija.

Zinātniskā atskaite par 2011.septembris - 2011.novembris

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde ādas optiskai diagnostikai

 • Projektā sasniegtie A3 rezultāti prezentēti un apspriesti ar ārvalstu kolēģiem konferencē BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) 10th congress Rīgā, Latvijā, 8.-9.septembrī.
 • Iesniegts 1 raksts žurnālā Biomedical Optics Express (žurnāls ar SCI indeksu).
 • Aizstāvēts 1 promocijas darbs.
 • Sagatavoti 2 literatūras pārskati.
 • Rezultāti apspriesti divos A3 semināros.
 • Šajā aktivitātē notiek izstrādāto ierīču aprobācija laboratorijā un klīnikās.

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde sirdsdarbības un asinsrites optiskai kontrolei

 • Projektā sasniegtie A4 rezultāti prezentēti un apspriesti ar ārvalstu kolēģiem sanāksmē (Viļņā, Lietuvā, 2.decembrī).
 • Prezentēti un publicēti 2 zinātniskie raksti starptautisko konferenču materiālos un 3 raksti Latvijas konferenču materiālos.
 • Veikta dalība RTU „Izgudrotāju dienā”, prezentēta jauna ierīce „pulsa mērīšanai no attāluma”.
 • Tika veikta izstrādāto maketierīču aprobācija laboratorijā un klīnikās.

Dokumenti

 1. K.Rozniece, I.Hartmane, J.Lesinsh, J.Spigulis. Imaging of laser-excited skin autofluorescence bleaching rates. BADV, Riga, 08.09.2011. (Oral presentation).
 2. I.Diebele, I.Kuzmina, A.Lihachev, J.Kapostinsh, A.Derjabo, L.Valeine, J.Spigulis. Potential of spectral imaging for distant melanoma-nevus differentiation. Biomedical Optics Express (Submitted).
 3. “Ādas anģioģenēze” Anna Bērziņa. Literatūras pārskats.
 4. “Vaskulāras struktūras ādas jaunveidojumos” Anna Bērziņa. Literatūras pārskats.
 5. “Ādas autofluorescences dilšanas mērījumi” Inesa Feruļova, Jānis Lesiņš, Aleksejs Ļihačovs, Jānis Spīgulis. A3 semināra prezentācija.
 6. “Eumelanīna un feomelanīna nozīme ādas patoloģijās” Lauma Valeine. A3 semināra prezentācija.
 7. S. Kazune, E. Strike, R. Erts, J. Spigulis. PHOTOPLETHYSMOGRAPHIC ASSESSMENT OF MICROCIRCULATION AND VASCULAR REACTIVITY IN SEPTIC PATIENTS: PILOT STUDY. European Society of Intensive Care Medicine, e-poster, http://poster-consultation.esicm.org/ModuleConsultationPoster/posterDetail.aspx?intIdPoster=3167
 8. Z.Marcinkevics, Z.Lukstina, A.Turkina, J.I.Aivars "Bilateral difference in superficial and deep femoral artery blood flow" Turkish - FEPS Physiology Congress September 3-7, Istambul.
 9. Mara Greve, Viktorija Mecnika, Edgars Kviesis-Kipge, Oskars Rubenis, Uldis Rubīns, Andris Grabovskis. "Photoplethysmography system for wireless heart rate variability monitoring during static exercise". Baltijas Sporta Medicīnas konferencē 24-26. novembris, Rīga.
 10. Z.Marcinkevics, Z.Lukstina, B.Tutere, A.Grabovskis, J.Zaharans, E.Zaharans, J.Aivars. "Reproducibility of systemic hemodynamic parameters during low and moderate intensity, one-legged, static exercise". Baltijas Sporta Medicīnas konferencē 24-26. novembris, Rīga.
 11. K.Volceka, D.Jakovels, L.Ozolina-Moll, E.Svampe, A.Strode. "Near-infrared spectrometric determination of body fat percentage in healthy, physically inactive youth". Baltijas Sporta Medicīnas konferencē 24-26. novembris, Rīga.

Zinātniskā atskaite par 2011.jūnijs - 2011.augusts

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde ādas optiskai diagnostikai

 • Projektā sasniegtie A3 rezultāti prezentēti un apspriesti ar ārvalstu kolēģiem konferencē Advanced Optical Materials and Devices 2011 (AOMD-7) Viļņā, Lietuvā, 28.-31.augusts.

 • Publicēti 6 raksti SPIE Proceeding žurnālos un 1 raksts žurnālā Journal of Biomedical Optics (žurnāls ar SCI indeksu).
 • Pieņemtas 2 publikācijas žurnālā Lithuanian Journal of Physics (žurnāls ar SCI indeksu).
 • Aizstāvēts 1 maģistra darbs un 2 bakalaura darbi.
 • Šajā aktivitātē notiek izstrādāto ierīču aprobācija laboratorijā un klīnikās.

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde sirdsdarbības un asinsrites optiskai kontrolei

 • Izveidots jauns PPG mērījumu protokols par provokācijas metodi izmantojot graduētu slodzi (kontrolēta statiskā slodze).
 • Izveidota jauna metodika maģistrālo artēriju tonusa noteikšanai pēc PPG parametru izmaiņām.
 • Ir apstrādāti un izanalizēti klīniskie mērījumi, un par rezultātiem ziņots ar 2 publikācijām un stenda referātiem starptautiskā konferencē “15. Nordic-Baltic conference NBC-15”, Ālborgā, Dānijā periodā no 14-17.06.2011.
 • Aizstāvēts bakalaura darbs: Ēriks Zaharāns “Bezkontakta fotopletizmogrāfijas iekārtas izstrāde un tās izmantošana skābekļa koncentrācijas asinīs noteikšanai” (aizstāvēts 2011.gada 10.jūnijā).
 • Aizstāvēts bakalaura darbs: Jānis Zaharāns “Bezkontakta fotopletizmografijas iekārtas izstrāde un tās izmantošana asinsvadu oklūzijas izpētē” (aizstāvēts 2011.gada 10.jūnijā).

Dokumenti

 1. I.Kuzmina, I.Diebele, D.jakovels, J.Spigulis, L.Valeine, J.Kapostinsh, A.Berzina. Towards noncontact skin melanoma selection by multispectral imaging analysis. Journal of Biomedical Optics, Vol. 16(6), 060502-1 (2011).
 2. D.Jakovels, J.Spigulis, L.Rogule. RGB mapping of hemoglobin distribution in skin. Proc. SPIE 8087, 80872B (2011).
 3. L.Asare, E.Kviesis-Kipge, U.Rubins, O.Rubenis, J.Spigulis. Multi-spectral photoplethysmography technique for parallel monitoring of pulse shapes at different tissue depths. Proc. SPIE 8087, 80872E (2011).
 4. A.Lihachev, K.Rozniece, J.Lesins, J.Spigulis. Photobleaching measurements of pigmented and vascular skin lesions: results of a clinical trial. Proc. SPIE 8087, 80872F (2011).
 5. I.Diebele, I.Kuzmina, J.Kapostinsh, A.Derjabo, J.Spigulis. Melanoma-nevus differentiation by multispectral imaging. Proc. SPIE 8087, 80872G (2011).
 6. J.Lesins, A.Lihachev, R.Rudys, S.Bagdonas, J.Spigulis. Skin autofluorescence photo-bleaching and photo-memory. Proc. SPIE 8092, 80920N (2011).
 7. L.Asare, E.Kviesis–Kipge, A.Grabovskis, U.Rubins, J.Spigulis, R.Erts. Multi-spectral photoplethysmography biosensor. Proc. SPIE  8073, 80731Z (2011).
 8. L.Asare, E.Kviesis-Kipge, M.Ozols, J.Spigulis, R.Erts. Multi-spectral Optoelectronic Device for Skin Microcirculation Analysis. Advanced Optical Materials and Devices 2011 (AOMD-7) Vinius, Lithuania, 28.-31. August.
 9. I.Ferulova, A.Rieba, J.Lesins, A.Berzina, A.Lihachev, J.Spigulis. Portable device for skin autofluorescence photobleaching measurements. Advanced Optical Materials and Devices 2011 (AOMD-7) Vinius, Lithuania, 28.-31. August. Advanced Optical Materials and Devices 2011 (AOMD-7) Vinius, Lithuania, 28.-31. August.
 10. L.Asare, E.Kviesis-Kipge, M.Ozols, J.Spigulis, R.Erts. Multi-spectral Optoelectronic Device for Skin Microcirculation Analysis. Lithuanian Journal of Physics (accepted).
 11. I.Ferulova, A.Rieba, J.Lesins, A.Berzina, A.Lihachev, J.Spigulis. Portable device for skin autofluorescence photobleaching measurements. Lithuanian Journal of Physics (accepted).
 12. U. Rubins, V. Upmalis, O. Rubenis, D. Jakovels and J. Spigulis. Real-Time Photoplethysmography Imaging System. NBC 2011 IFMBE proceedings, Vol. 34, pp 183-186, 2011.
 13. A.Grabovskis, E. Kviesis-Kipge, Z. Marcinkevics, V. Lusa, K. Volceka and M. Greve. Reliability of Hemodynamic Parameters  Measured by a Novel Photoplethysmography Device. NBC 2011 IFMBE proceedings, Vol. 34, pp 199-202, 2011.

Zinātniskā atskaite par 2011.marts - 2011.maijs

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde ādas optiskai diagnostikai

 • Projektā sasniegtie A3 rezultāti prezentēti un apspriesti ar ārvalstu kolēģiem konferencē European Conferences on Biomedical Optics 2011, Minhenē, Vācija, 22.-26.maijs.
 • Pieņemtas 1 publikācijas žurnālā SPIE Proceeding un 2 publikācijas Journal of Biomedical Optics (žurnāls ar SCI indeksu).
 • Pārsvarā šajā aktivitātē notiek izstrādāto ierīču metožu aprobācija laboratorijas un klīnikas apstākļos.

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde sirdsdarbības un asinsrites optiskai kontrolei

 • Projektā sasniegtie A4 rezultāti prezentēti un apspriesti ar ārvalstu kolēģiem konferencē European Conferences on Biomedical Optics 2011, Minhenē, Vācija, 22.-26.maijs.
 • Ir apstrādāti Rīgas Austrumu slimnīcā veikti klīniskie mērījumi 18 pacientiem, par šiem rezultātiem iesniegta 1 konferenču tēze starptautiskai konferencei 24th ESICM LIVES Annual Congress (European Society of Intensive Care Medicine), Berlīne, Vācija, 1.-5.oktobris.
 • Ir pieņemtas 2 publikācijas konferencē: 15. Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics.
 • Prezentēts stenda referāts konferencē International Symposium on In Vivo Body Composition Studies, Hangzou, Ķīna, 21.-24.maijs.

Dokumenti

 1. S. Kazune, E. Strike, R. Erts, J. Spigulis. Photoplethysmographically measured microcirculation and vascular reactivity in healthy and septic patients: pilot study. Abstr. Int. Conf. 24th ESICM LIVES Annual Congress (European Society of Intensive Care Medicine), Berlin, Germany, October 1-5, 2011, submitted.
 2. I. Kuzmina, I. Diebele, L. Valeine, D. Jakovels, A. Kempele, J. Kapostinsh, and J. Spigulis. Multi-spectral imaging analysis of pigmented and vascular skin lesions: results of a clinical trial. Proc. SPIE 7883 (Photonic Therapeutics and Diagnostics VII), 788312, 2011.
 3. 2011.g. 30.maija 3.pusgada atskaites semināra programma.
 4. D. Jakovels, J. Spigulis, L. Rogule. RGB  mapping of hemoglobin distribution in skin. Int. Conf. European Conferences on Biomedical Optics 2011, Munich, Germany, May 22-26, 2011, poster.
 5. I.Kuzmina, I.Diebele, J.Spigulis, L.Valeine, A.Berzina, A.Abelite. Contact and contactless diffuse reflectance spectroscopy: potential for recovery monitoring of vascular lesions after intense pulsed light treatment. Journal of Biomedical Optics 16(4), 040505-1-3 (2011).
 6. U. Rubins, V. Upmalis, O. Rubenis, D. Jakovels and J. Spigulis. Real-time photoplethysmography imaging system, Int. Conf. 15. Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Aalborg, Denmark, June 14-17, 2011, accepted.
 7. A. Grabovskis, E. Kviesis-Kipge, Z. Marcinkevics, V. Lusa, K. Volceka and M. Greve. Reliability of Hemodynamic Parameters Measured by a Novel Photoplethysmography Device, Int. Conf. 15. Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Aalborg, Denmark, June 14-17, 2011, accepted.
 8. K. Volceka, L. Ozolina, Z. Marcinkevics. Determination of Body Composition: Comparative Investigation of Skinfold Thickness Measures with Ultrasound Imaging, Int. Conf. Ninth International Symposium on In Vivo Body Composition Studies, Hangzhou, China, May 21-24, 2011, poster.
 9. L. Asare, E. Kviesis – Kipge, U. Rubins, O. Rubenis, J. Spigulis. Multi-spectral photoplethysmography technique for parallel monitoring of pulse shapes at different tissue depths. Int. Conf. European Conferences on Biomedical Optics 2011, Munich, Germany, May 22-26, 2011, poster.
 10. I. Kuzmina, I. Diebele, D. Jakovels, J. Spigulis, L. Valeine, J. Kapostinsh, A. Berzina. Towards noncontact skin melanoma selection by multispectral imaging analysis. Journal of Biomedical Optics, Vol. 16(6), 060502-3 (2011).

Zinātniskā atskaite par 2010.decembris- 2011.februāris

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde ādas optiskai diagnostikai

 • Lāzerplastikas klīnikā ar jaunizvedotās ierīces maketu ir veikti 50 pacientu klīniskie mērījumi, notiek to apstrāde.
 • Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskajā centrā ir veikti 30 pacientu klīniskie mērījumi, notiek to apstrāde.
 • Iesniegtas 3 konferenču tēzes starptautiskai konferencei European Conferences on Biomedical Optics 2011, Minhene, Vācija.
 • Prof. Jānis Spīgulis piedalījās 1 konferencē par Eiropas pētniecības platformu PHOTONICS’21, Briselē, 23-24.februārī, kur tika pārstāvēts un prezentēts projekts.

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde sirdsdarbības un asinsrites optiskai kontrolei

 • Rīgas Austrumu slimnīcā veikti klīniskie mērījumi 18 pacientiem, notiek rezultātu apstrāde.
 • Bezkontaktu fotopletizmogrāfijas ierīce tiek aprobēta Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā.
 • Iesniegta 1 konferenču tēze starptautiskai konferencei European Conferences on Biomedical Optics 2011, Minhene, Vācija.
 • Iesniegtas 2 konferenču tēzes starptautiskai konferencei XXII Nordic-Baltic Congress of Cardology, Rīga, Latvija.
 • Iesniegtas 1 konferenču tēze starptautiskai konferencei ESC Congress 2011 (European Society of Cardiology), Parīze, Francija.
 • Iesniegtas 2 konferenču tēzes Daugavpils Universitātes 53. starptautiskai konferencei.
 • Pieņemta 1 publikācija žurnālā Scientific Journal of RTU. 9. series.

Publicitāte

 • Tiek uzturēta projekta mājas http://www.biofotonika.lu.lv/   
 • Lai steidzami sasniegtu projekta darbiniekus un par projektu interesējošas personas, tiek uzturēts t.s. twiteris ar svaigākām ziņām par projektu: http://twitter.com/ASIBiofotonika  
 • Izsūtīta 1 LETA preses relīze par projektā izstrādātu bezmaksas programmu mobilajiem telefoniem sirdsdarbības frekvences noteikšanai, kas ieguva lielu atsaucību visā pasaulē
 • 1 publikācija krievu valodā avīzē Telegraf 21.janvāra 3.numurā

Dokumenti

 1. A. Lihachev, J. Lesins, R. Rudys, S. Bagdonas and Janis Spigulis. Skin autofluorescence photo-bleaching and photo-memory, Abstr. Int. Conf. European Conferences on Biomedical Optics 2011, Munich, Germany, May 22-26, 2011.
 2. K. Rozniece, J. Lesins, A. Lihachev, J. Spigulis. Photobleaching measurements of pigmented and vascular skin lesions: results of a clinical trial, Abstr. Int. Conf. European Conferences on Biomedical Optics 2011, Munich, Germany, May 22-26, 2011.
 3. R. Erts, U. Rubins, V. Upmalis, J. Spigulis. Non-contact heart-rate monitoring technique using mobile phones, Abstr. Int. Conf. XXII Nordic-Baltic Congress of Cardology, Riga, Latvia, June 16-18, 2011.
 4. I. Kukulis, D. Matisone, V. Dzerve, A. Paeglitis, R. Erts. Systemic arterial pressure and local response to isometric handgrip exercise in patients with primary hypertension, Abstr. Int. Conf. XXII Nordic-Baltic Congress of Cardiology, Riga, Latvia, June 16-18, 2011, submitted.
 5. I. Kukulis, D. Matisone, V. Dzerve, A. Paeglitis, R. Erts. Systemic arterial pressure and local response to isometric handgrip exercise in patients with primary hypertension, Abstr. Int. Conf. ESC Congress 2011 (European Society of Cardiology), Paris, France, August 27-31, 2011, submitted.
 6. E. Kviesis-Kipge, J. Zaharans, O. Rubenis, A. Grabovskis. A photoplethysmography device for multipurpose blood circulatory system assessment, Abstr. Int. Conf. European Conferences on Biomedical Optics 2011, Munich, Germany, May 22-26, 2011.
 7. V. Mečnika, E. Kviesis, Z. Macinkevičs, R. Erts, I. Krievinš.  Fotopletizmogrāfijas ierīces izmantojamība biomedicīniskajā apģērbā, Scientific Journal of RTU. 9. series., Materiālzinātne. - 5. vol. (2010), pp 188-193.
 8. I. Diebele, I. Kuzmina, J. Kapostinsh, A. Derjabo, J. Spigulis. Melanoma-nevus differentiation by multispectral imaging, Abstr. Int. Conf. European Conferences on Biomedical Optics 2011, Munich, Germany, May 22-26, 2011.
 9. LETA preses relīze ar nosaukumu LU izveidota programma cilvēka sirdsdarbības frekvences noteikšanai ar mobilo telefonu par projektā izstrādātu bezmaksas programmu mobilajiem telefoniem sirdsdarbības frekvences noteikšanai, izsūtīta 2011.g. 11.janvārī.
 10. Publikācija krievu valodā avīzē Telegraf 21.janvāra 3.numurā, 2011.
 11. A. Grabovskis, V. Lusa, M. Greve. Usage of the Photoplethysmography Method in the Assessment of Arterial Stiffness, Abstr. Int. Conf. The 53rd International Scientific Conference, Daugavpils, Latvia, April 13-15, 2011.
 12. Z. Marcinkevics, Z. Lukstina, D. Saknite, M. Majauska. Blood flow changes in the femoral artery of the non-exercising leg during static one-legged knee extension exercise, Abstr. Int. Conf. The 53rd International Scientific Conference, Daugavpils, Latvia, April 13-15, 2011.
 13. J. Spigulis. Biofotonics research group, ERANET, Brussels, Belgium, February 23-24, 2011.

 

Zinātniskā atskaite par 2010.septembris - 2010.novembris

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde ādas optiskai diagnostikai

 • Notiek klīniskie mērījumi Latvijas Onkoloģiskajā Centrā un Veselības Centrā 4 un Bērnu Klīniskā Universitātes slimnīcā.
 • Iesniegtas tēzes konferencei:    L. Asare, E. Kviesis–Kipge, A. Grabovskis, U. Rubins, J. Spigulis, R. Erts. Multi-spectral photoplethysmography biosensor. Int. Conf. SPIE Optics 2011, Prague, Czech Republic, April 18 – 21, 2011.
 • Iesniegts patenta pieteikums LR Patentu valdē J. Spīgulis, D. Jakovels, U. Rubīns. Metode un ierīce multispektrālu attēlu iegūšanai ar digitālo RGB sensoru. Nr. P-10-98, 2010.
 • Aleksejs Ļihačovs iesniedza promocijas darbu Lāzeru ierosinātas in-vivo ādas autofluorescences un remisijas kinētika aizstāvēšanai.
 • Iesniegta publikācija I. A. Lihachev, J. Lesins, D. Jakovels, J. Spigulis. Low power cw-laser signatures on human skin. Quantum Electronics, 40 (12), 2010, pp. 1077–1080 (in Russian).
 • 532 nm autofluoriscences dzišanas laiku mērierīces maketa optimizācija un laboratorijas testi.
 • Saņemta Ētikas komisijas atļauja Klīniskie pētījumi ādas optiskās diagnostikas maketierīču mērījumiem pie dažāda dziļuma zemādas asinsvadu pulsācijām klīniskiem pētījumiem, kas ir apstiprināta 27.09.2010.

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde sirdsdarbības un asinsrites optiskai kontrolei

 • Notiek klīniskie mērījumi Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ar izstrādāto bezkontaktu fotopletizmogrāfijas ierīci.
 • Tiek veikti sagatavošanās darbi izveidoto bezvadu uzpirksteņu klīniskai izmēģināšanai.
 • Iesniegts patenta pieteikums LR Patentu valdē R. Erts, U. Rubīns, V. Ņikiforovs, J. Spīgulis, M. Svilans. Iekārta un metode sirdsdarbības parametru optiskai bezkontakta kontrolei. Nr P-10-138, 2010.
 • Iesniegts patenta pieteikums Eiropas Savienībā R. Erts, U. Rubīns, V. Ņikiforovs, J. Spīgulis, M. Svilans. Device and method for an optical contactless monitoring of cardiac parameters. European Patent Application #EP10195042.6, 2010.
 • Vairākas izveidotās prototipa ierīces un metodikas tiek aprobēta laboratorijas apstākļos, lai nākošajā ceturksnī sāktu klīniskos mērījumus.

Zinātniskā atskaite par 2010.jūnijs - 2010.augusts

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde ādas optiskai diagnostikai

 A3.1    Ādas lāzer-fluorescentā diagnostika

 • Tiek aprobēts ādas fotodilšanas mērierīces makets.
 • Daugavpils universitātē notiek ādas fluorescences pētījumi izmantojot mikroskopiskās metodes, attēlā ādas virsmas mikroskopiskā fluorescence. Secināts, ka tomēr mikroskopiskā līmenī ir apgabali, kur uz kopējā fona intensitātes samazinājuma tik novērots fluorescences intensitātes palielinājums.

A3.2    Ādas difūzās refleksijas diagnostika

 • Notiek darbs pie publikāciju rakstīšanas.

A3.3    Fotoindicētas ādas pigmentācijas izmaiņu pētījumi

 • Notiek darbs pie klīniskajiem mērījumiem un publikāciju rakstīšanas.

A3.4    Dažāda dziļuma zemādas asinsvadu pulsāciju pētījumi

Izmantojot izveidoto rekapilarizācijas kinētikas izpētes ierīces prototipu (attēlā) veikta laboratorijas aprobācija.

 • Izveidots patentu apkopojums par pēdējiem sasniegumiem fotopletizmogrāfijas jomā.

 

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde sirdsdarbības un asinsrites optiskai kontrolei

A4.1. Bezvadu kardiovaskulārais monitorings

 • Pilnībā izstrādāta jauna shēma ļauj būtiski uzlabot tehniskos parametrus (pārraides ātrums, samazināts enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī, programmatūras atjaunošanas iespēja). Izstrādāta jauna divslāņu elektronikas plate, kas arī rūpnieciski izgatavota.
 • Ierīcē integrēts trīs asu digitālais akselerometrs (paātrinājuma mērīšanas iespēja un kustību detektēšana mērījumu gaitā).
  Iekārta darbojas no jaunās paaudzes litija jonu akumulatora, sistēmā ir integrēta tā uzlādes iespēja pievienojot mikroUSB savienotājkabeli. Iekārtas pirmais prototips veiksmīgi integrēts galvas apsējā tādējādi nodrošinot fizioloģisko PPG parametru reģistrēšanu no cilvēka pieres.

 

A4.2. Bezkontakta kardiovaskulārais monitorings

 • Tika attīstīta datorprogramma reālā laika bezkontakta fotopletizmogrāfisko signālu mērīšanai. Datorprogrammas pamatā ir PPG analīzes algoritms asins plūsmas apjoma izmaiņu un telpiskā sadalījuma noteikšanai cilvēka ādā, izmantojot uzfilmētu videomateriālu. Papildus tā ļauj ārstam ērti monitorēt lokālās anestēzijasiedarbības dinamiku un noteikt anestēzijas iedarbības slieksni. Datorprogramma tika pielāgota reālā laika režīma bezkontakta klīniskajiem PPG mērījumiem, izmantojot datoram pieslēgtu vebkameru un baltās gaismas avotu.
 • Tika veikti mērījumi sejas un rokas ādai, notiek mērījumu apstrāde.
 • Izveidota pārnēsājama portatīva ierīce (koferis), kurā ietilpst dators, barošanas bloks, vebkamera, gaismas avots un statīvs ar stiprinājumiem.

Zinātniskā atskaite par 2010.marts - 2010.maijs

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde ādas optiskai diagnostikai

 • Veikti multispektrālie fotopletizmogrāfisko signālu laboratorijas mērījumi vienlaikus pie diviem viļņu garumiem (532 nm un 648 nm). Veikta iegūto mērījumu analīze.
 • Veikti klīniskie mērījumi Lāzerplastikas klīnikā, izmantojot hiperspektrālo kameru Nuance EX.
 • Balstoties uz ESF projekta iestrādnēm tika vadīts LU FMF studentes Ingas Saknītes bakaulaura darbs Bilirubīna un melanīna sadalījuma noteikšana ādā ar multispektrālās attēlošanas metodi.
 • Tika aizstāvēts Ilzes Diebeles maģistra darbs Melanīna un hemoglobīna noteikšana pigmentētos ādas veidojumos ar hiperspektrālās attēlošanas metodi ar novērtējumu 9.
 • Darba rezultāti tika prezentēti vairākās konferencēs gan Rīgā, gan Beļģijā, gan ASV (Photonics Europe 2010, OSA Biomedical Optics 2010, Development in Optics and Communications 2010 ).
 • Izveidota ādas fotodilšanas mērierīces maketa otrais protips un aprobēts laboratorijas apstākļos.
 • Daugavpils universitātē turpinās ādas fluorescences pētījumi izmantojot mikroskopiskās metodes.
 • Veikta ādas autofluorescences dilšanas atkarība no lāzera jaudas, secināts, ka lielākām lāzera jaudām ir straujāka dilšana.
 • Izveidota rekapilarizācijas kinētikas izpētes ierīces prototips, veikta laboratorijas aprobācija un pirmie rezultāti ziņoti konferencē DOC-2010.

Pārskats par paveikto aktivitātē Jaunu metožu un ierīču izstrāde sirdsdarbības un asinsrites optiskai kontrolei

 • Izveidotas divas programmatūra bezkontakta fotopletizmogrāfisko signālu iegūšanai un analīzei, pirmā Matlab vidē izstrādātā programmatūra koncentrējas uz anestēzijas laikā iegūto signālu analīzi, otrā Java vidē izstrādātā programmatūrā tiek implementēti jauni algoritmi un iestrādnes bezkontaktu signālu iegūšanai un apstrādei reālā laika režīmā - cilvēku kustību un sejas atpazīšanai.
 • Ir saņemta LU EKMI ētikas komisijas atļauja pētījuma par bezkontakta fotopletizmogrāfijas metodes pielietošanas iespējamību anestēzijas kvalitātes veiksmīgai novērtēšanai, kuru veic Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, ir jau veikti mērījumi 30 personām; pirmie rezultāti ir publicēti un ziņoti konferencēs.
 • Ir izveidoti bezvadu fotopletizmogrāfiskie uzpirksteņi turpmākai laboratorijas testēšanai.
 • Izveidotas elektroniskā shēma maģistrālo artēriju veselības stāvokļa kotroles ierīcei.
 • Ir izveidots un veiksmīgi aprobēts laboratorijas apstākļos bezvadu fotopletizmogrāfiskais pieres apsējs.
 • ESF projekts Biofotonikas pētījumu grupa un tā iestrādnes tika prezentētas medicīnas tehnoloģiju izstādē MedBaltica 2010 ar savu atsevišķu stendu.
 • Tika aizstāvēts Andra Grabovska maģistra darbs ar novērtējumu 8.
 • Dalība ar referātiem konferencēs (Development in Optics and Communications 2010  un MEDICON 2010).
 • Iesniegtas tēzes jaunām konferencēm (Baltics Electronics Conference 2010, Conference on BioMedical Engineering and Informatics 2010, Annual European Society for Regional Anaesthesia Congress, European Society of Cardiology Congress).
 • Divas publikācijas Latvijas presē: LU Avīze, Ilustrētā Zinātne.